آخرین اخبار (صفحه ۳۴)

آخرین اخبار (صفحه ۳۴)

پرسشنامه سلامت

پرسشنامه سلامت

  [test-of-health]pakzadian.comدرباره کسالت و ناراحتی ها و اینکه سلامت شما در طی یک ماه گذشته تا به امروز چگونه بوده است لطفا در تمامی سوالات زیر پاسخی که فکر می کنید با وضع شما بیشتر مطابقت دارد مشخص کنید  ... ادام...

ادامه مطلب
تست سنجش میزان استرس

تست سنجش میزان استرس

  تست سنجش استرس     منبع : pakzadian.com در رابطه با استرس های ذکر شده در جدول زیر تعیین کنید که آیا در طول یک سال گذشته برای شما مواردی اتفاق افتاده است یا خیر؟ تعداد دفعات را از صفر بار تا حداکثر سه بار قید نمائید ... ادامه مط...

ادامه مطلب
تست هوش ریون

تست هوش ریون

  منبع : pakzadian.com آزمودنی عزیز تست هوش ریون برای افراد 9 سال به بالاست ، برای انجام تست هوش ریون شما 60 سئوال تصویری ( A12 , B12 , C12 , D12 , E12 ) در اختیار دارید که هر سئوال 6 تا 8 جوابی است. و فقط یک جواب درست است وتصویر را کامل می کند . شما ب...

ادامه مطلب