مطالب نوشته شده در موضوع «شعر و ادبیات»

مطالب نوشته شده در موضوع «شعر و ادبیات»

سقوط هولناک تیراژ کتاب و درآمد ناچیز نویسندگان - روز قلم

سقوط هولناک تیراژ کتاب و درآمد ناچیز نویسندگان - روز قلم

  سقوط هولناک تیراژ کتاب و درآمد ناچیز نویسندگان   [Image may contain: fire and night] برای نابود کردن یک فرهنگ نیازی نیست کتابها را سوزاند کافیست کاری کنید مردم آنها را نخوانند " ویکتور هوگو "   مساله سقوط هولناک تیراژ کتاب و درآمد ناچیز نویسندگان ، چ...

ادامه مطلب