مطالب نوشته شده در موضوع «معرفی نرم افزار»

مطالب نوشته شده در موضوع «معرفی نرم افزار»

سنجش میزان هوش با Mensa Brain Test

سنجش میزان هوش با Mensa Brain Test

    منبع : apple-nic.com   یک نرم افزار عالی برای سنجش میزان هوش! این برنامه یکی از بهترین آزمون های تست هوش حال حاضر دنیا می باشد که پرسش هایی در زمینه های بصری، منطق، ریاضیات و زبان انجام می دهد. کاربران پس از پاسخ به سوالات به وسیله ی یک نمودار از م...

ادامه مطلب