مطالب نوشته شده در موضوع «تجارت»

مطالب نوشته شده در موضوع «تجارت»

دانلود نرم افزار خرید و فروش «بازرگان» صندوق مکانیزه فروشگاهی

دانلود نرم افزار خرید و فروش «بازرگان» صندوق مکانیزه فروشگاهی

[دانلود نرم افزار خرید و فروش «بازرگان» صندوق مکانیزه فروشگاهی] سامانه فروشگاهی یا نرم افزار خرید و فروش « بازرگان» که به آن اصطلاحاً نرم افزار صندوق مکانیزه فروشگاهی نیز گفته می شود در شش نگارش مختلف تولید و ارائه شده است. امکانات عمومی تمام نسخ با هم...

ادامه مطلب